St. Møllehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-20

Fredningsnr.
37292

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: G.I. 1857 Til Journ.nr. F57-3: D. 27/6-78 har G.I. under fortidsmindeforvaltningens kontrol opgravet et målepunkt fra ca. 1830. Målepunktet var placeret ca. 2 m vest om nuværende postament. Toppen af målepunktet lå i ca. 60 cm dybde, bunden i ca. 70 cm. Den nye nedgravning blev ført gennem omrørte lag. JB. "St. Møllehøj", 6 x 23-28 m. Siderne uregelm. og stejle. Gene- ralstabsmærke på toppen.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Højrest (trigonometrisk Station) [["St. Møllehøj", fredlyst under Geodæt.Institut (1857)]], 6 m. høj. Foden har ved Afpløjning eller Afgravning faaet firsidet Form; det af Højen optagne Areal er i N-S 23 m., i Ø-V 28 m. bredt. Siderne ere ved Afgravning blevne uregelmæssige og temmelig stejle, men ere overalt græsklædte. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"St. Møllehøj", 6 x 23-28 m. Siderne uregelmæssige og Stejle. Generalstabsmærke paa Toppen.

1978 Museal udgravning
Uspecificeret institution
Udgravn. ved Geodætisk Institut af geodætisk sikringspunkt.

1978 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Store Møllehøj. Uregelmæssig overflade i siderne stejlt afgravet i gammel tid. GI-mærke på toppen. Mål: 5,5x30x26 m. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

937 oversigt. Set fra Ø.
935 oversigt. Set fra VNV.