Sigerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-15

Fredningsnr.
362972

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest (østlige del) af forhen betydelig høj. ØV 13,5 m. NS 15 m. H. 3,25 m. Siderne forstyrret af rævegrave. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest (den østlige Del) af en forhen betydelig Høj. Den tilbageværende Del er i Ø-V 13 1/2 m., i N-S 15 m. bred, 3 1/4 m. høj, afgravet paa alle Sider. Højbunden synes ikke udgravet. Baade før og i Mands Minde er der bortført en Mængde Jord fra Højen. Intet vides fundet uden en søndret Urne. Randstene skulle have staaet om Højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Rest, (Østlige Del) af forhen betydelig Høj. ØV 13 1/2 m. NS 15 m. H. 3 1/4 m. Siderne forstyrret af Rævegrave. Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 3,2 x 14,0 x 14,0 m. Uregelmæssig overflade; siderne stejlt afgravet i gammel tid. Mange gamle rævegrave. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)