Kongeskoven Afd. 7
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-35

Fredningsnr.
37291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Kreds af 15 sten, i Kongeskoven, ca. 0,75-1,25 m store, alle med nogenlunde planside indad. Kredsen indv. tværmål 4,25 m. Stenenes h. over jorden ca. 0,5 m. To er væltede. I Ø åbning til een sten. I midten gl. løn. Beliggende i egeskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kreds, dannet af 15 Stene, gennemgaaende af Størrelse 3/4 - 1 1/4 m., alle vendende en nogenlunde plan Flade indad. Kredsens indvendige Tværmaal saavel i Ø-V som i N-S 4 1/4 m. Stenene rage c. 1/2 m. op af Jorden. De staa nogenlunde i oprindelig Stilling; dog ere to væltede, og i Østsiden findes en Aabning stor nok til at optage een Sten. Kredsen findes paa fladt Land, og Jorden inden for den er snarest lidt lavere end den omgiveende Mark. Indenfor Kredsen voxer en Naur. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kreds af 15 Sten , i Kongeskoven, ca. 3/4- 1 1/4 m. store, alle med nogenlunde plan Side indad. Kredsens udvendige Tværmaal 4 1/4 m. Stenenes H. Over Jorden ca. 1/2 m. To er væltede. I Ø Aabning [[til]] een Sten ]og[. [[I]] Midten gl. Løn. Beliggende i Egeskov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds af 15 sten, ca 3/4-1 1/4 m store, alle med en nogenlunde plan side indad. Indvendig diameter 4 1/4 m; stenenes højde ca 1/2 m. To sten er væltet; mod Ø et hul som til 1 sten. Et par ekstra sten ligger lige V for kredsen. Mål: 0,5x7x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Enestående anlæg, men ikke særlig monumentalt. Ligger op til dårlig skovvej, ca 300 m fra landevej. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)