Tommestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-23

Fredningsnr.
37295

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. 2,5 x 2 m. Kun ringe pyramideformet rest tilbage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, hvoraf fra Øst over Halvdelen er sløjfet. Højresten er i N-S 12 1/2 m. lang, i Ø-V 9 m. bred, 4 m. høj; den har stejle Sider, navnlig mod Øst. C. 1884 skal efter Meddelelse paa Højens Bund være fundet en mandslang Grav uden Oldsager; flere Urner skulle i søndret Stand være udgravede af Højens Sider. Bevoksning: 1980: Græs

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 102/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 2 1/2 x 2 m.[sandsynling 12 1/2 x 2 m]. Kun ringe, pyramideformet Rest tilbage.

1947 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovenstaaende Høj er af Naturfredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds i Skrivelse af 27/8 1947 kendt fredninsværdig, hvorefter Fredningsdokument den 6. September 1947 er fremsendt til Ejer og Dommerkontor. [Underskrevet] E.F.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille pyramideformet højrest. Virker nærmest konisk. Mål: 2x4x4 m. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)