Tommestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-24

Fredningsnr.
37293

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18-20 m, i have. Fod afskåret mod V, S og N. Bred gang ad østsiden. Flagstang og haveanlæg. Birkekrat på siderne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, liggende i Have, bevoxet med større Træer. Paa Toppen Flagstang og Haveanlæg, hvortil en bred Gang fører op ad Østsiden. Foden afskaaren mod V, S og N. Nu c. 3 m. høj, i Ø-V c. 20 m., i N-S c. 18 m. bred. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20-18 m. i Have. Fod afskaaret i V., S., og N. Bred Gang ad Østsiden. Flagstang og Haveanlæg. [[Birke]]-Krat paa Siderne.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, bevokset med løvtræer og krat. Det i fredningsbeskrivelsen nævnte haveanlæg med gange og flagstang ses ikke mere. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)