Fredenshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050611-26

Fredningsnr.
37294

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1850. Prokurator Christen Hansen Barfoed, Renge- gård. Afmærkn.: MS 1891. "Fredenshøj", 4,5 x 23. Top lidt affladet. I N tæt op til top gl. afgravning. I nord vindelgang. Bev. med bøg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, "Fredenshøj", bevoxet med Krat og ældre og yngre Træer, mest Bøge. 23 m. bred, 4 1/2 m. høj. Paa den lidt affladede Top findes en ældre Bænk og Flagstang, et Elmetræ og en Mærkesten. I Nordsiden tæt op til Toppen en ældre, træbeplantet Afgravning. Over den nordlige Del af Højen fører en Vindelgang op til Toppen. Iøvrigt er Højen uskadt. - Det indhegnede træbeplantede Areal om Højen danner en Firkant, i Ø-V og N-S 32 m. bred. ... (ifølge Generalstabens Atlasblad, opmaalt 1847; paa Maalebordsbladet opmaalt 1891 staar Navnet Bavnehøj fejlagtig ved [sb.] Nr.26). [sb.28 hedder Bavnehøj]. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fredenshøj", 4 1/2 x 23. Top lidt affladet. I N. tæt op til Top gl. Afgravning. I Nord Vindelgang. Bev. med Bøg.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredenshøj. Top let affladet. Mod nord en spiralsnoet stil til toppen. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)