Lygtehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050612-25

Fredningsnr.
352819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.:Ejeren har 29.9. 1997 oplyst, at matr.nr. er ændret til 13s (fra 13a). Højrest, 1,75 x 15-16 m. Foden firkantet. Kun N. siden oprin- delig form. Planeret oventil; tilgroet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, afgravet og afpløjet, saa at Foden har Form af en Firkant; kun Nordsiden (mod Stranden) har bevaret den oprindelige Form. Oventil planeret; i Midten en tilgroet Nedgravning, indtil 4 m. bred, 3/4 m. dyb. Højresten er 16 - 16 1/2 m. bred, 1 3/4 m. høj; Centralgraven mulig urørt. Efter Medd. har Højen tidligere været benyttet til den optiske Telegraf og været kaldet Lygtehøj. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1 3/4 x 15-16 m. Foden firkantet. Kun N. siden oprindelig Form. Planeret oventil; tilgroet. Græskl. i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen ret flad med stor nedgravning, ca 1 m dyb. siderne, spec. i SØ, nærmest lige p.g.a. afgravning. Alle skader af gammel dato. Græsklædt (ret højt græs). På østsiden nogle store buske. Beliggende i sommerhuskvarter straks S for høj strandvold. Mål: 1,8x16x17 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)