Lenshøj

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050612-36

Fredningsnr.
352820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2-2,5 x 13-15 m. Noget forstyrret ved afgravning og af- pløjning på alle sider. Bev. med mindre træer og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forhandlinger vedr.udgravnig af dele af højen.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj, hvis oprindelige Form er forstyrret ved Afgravning og Afpløjning paa alle Sider og ved Lystanlæg i Toppen. Nu 2 - 2 1/2 m. høj, c. 13 m. bred i N-S, c. 15 m. i Ø-V. Efter Meddelelse skal der for en Del Aar siden være gravet ned i Toppen. Man stødte herved paa en "stor Sten"; Udgravningen blev da standset og Hullet atter tilkastet. Anm. Navnet "Lenshøj", under hvilket Gaarden er kendt i Egnen, og som er hørt anvendt som Betegnelse for Høj [sb.] Nr.36, er dannet i ganske ny Tid (efter Navnet paa den nærliggende "Lensgaard"). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-2 1/2 x 13-15 m. Noget forstyrret ved Afgravning og Afpløjning paa alle Sider. Bev. med mindre Træer og Buske. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Diam umulig at måle p.g.a. tæt busk-kratbevoksning. Kuplet. Siderne afgravet i gammel tid. Bevokset med krat samt løvtræer. Beliggende i sommerhushave. Kvarteret bebygget i hvert fald i 1974. Mål: ingen måltagning. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk