Bjørnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010101-8

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bjørnehøi", helt gjennemgraven. Omtrent midt paa Bunden stod en med hovedstore Stene i S. V. og N. omgiven Stenkiste af store ca. 4' høie Sidestene og 2 Endestene, i Retningen N.-S., og 2 store Dækstene. Kisten var ca. 20' lang, 8' bred og 4' høi, ompakket med Flintskjærver; den s. Endesteen var saa stor, at den lukkede med Smalsiden for Kistens Ende. I Kisten laae 2 mindre og 1 større ubrændt Menneske-Skelet med Hovederne imod N. - Fra Stenkistens sydl. Ende udgaaer en endnu urørt, for den største Deel af Høifylden dækket Stenkiste i Retning V.S.V.-Ø.N.Ø.

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet

Litteraturhenvisninger  (0)