Rygaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010101-11

Fredningsnr.
272720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-20, 21, 22 Højknot 2 m x 9 m, hvori resten af en oval jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra østsiden ses gangen at have gået ud; idet den sydligste af gangste- nene nærmest kamret, står på plads. Af kamrets sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af leje. Overliggere mang- ler. Græsgroet og med lidt lave buske. I ager. NMI: Højknot 2 x 9 m, hvori resten af en oval jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra østsiden se gangen at have gået ud; idet den sydligste af gangstenene nærmest kamret, står på plads. Af kam- ets sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af leje. Overliggere mangler. Kamret kan utvivlsomt restaureres, og en udgravning skønnes lønnende. Græsgroet og med lidt lave buske. I ager. Særlig mod øst pløjes der for tæt til højknotten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tildeels overpløiet Høi, hvori man ved Nedgravning har stødt paa store Stene. Bevoksning: 1988: Løvkrat

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højknot 2x9 m, hvori Resten af en oval Jættestue, der er ca. 5 m lang i N-S og ca. 2 m bred. Midt fra Østsiden ses Gangen at have gaaet ud; idet den sydligste af Gangstenene nærmest Kamret staar paa Plads. Af Kamrets Sidesten ses 8 og heraf er de 3-4 bragt ud af Leje. Overliggere mangler. Kamret kan utvivlsomt restaureres, og en Udgravning skønnes lønnende. Græsgroet og med lidt lave Buske. I Ager. Særlig mod Øst pløjes der for tæt til Højknotten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Oplysningerne om kammerets karakter iflg. blå kort ikke mulige at kontrollere på grund af kraftig overgroning med tæt krat. En bænk opstillet ved kammerets V-side med ryg mod kammeret. Helt overgroet med tæt løvkrat, især tjørn. Beliggende på lille græsareal, omgivet af cykelsti (asfalteret) og begvedliggende parcelhuskvarter i NØ og Ø, granplantage, hvori fælles-antenne (TV) i N, brink mod ager i V samt levende hegn mod ager i S. Bør i høj grad saneres for skæmmende kratbevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Kan dog måske vise sig acceptabelt efter sanering. Offentligt tilgængeligt. Parkeringsmulighed på villaveje. Bevoksning: 1988: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)