Toredsgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010102-80

Fredningsnr.
252816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca 0,5 x 10 m. Midt i højen en øst-vest orienteret helle- kiste sat af 6 sten i hver langside og 1 sten for hver kort- side. Kistens indvendige længde er ca. 2,65 m., dens indven- dige bredde ca. 0,6 m. 2 dæksten synlige. Kisten udgravet i 1910 af insp. Thomas Thomsen, Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1910 Museal udgravning
Journal nr.: 262/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa dette Matr. fundet Hellekiste, undersøgt 1910.

1910 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 262/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1228/60
Uspecificeret institution

1960 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca, 0,5 x 10 m. Midt i højen en øst-vest orienteret hellekiste sat af 6 sten i hver langside og 1 sten for hver kortside. Kistens indvendige længde er ca. 2,65 m, dens indvendige bredde ca. 0,6 m. 2 dæksten synlige. Kisten udgravet i 1910 af insp. Thomas Thomsen, Nationalmuseet. @J. 1228/60 om fredningen. [Ved udgravningen 1910 anset for naturlig højning].

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste i høj. Mål: o,5 m høj, 9 m lang, 9 m bred. Højen er meget lav - største højde o,5 m - og har ingen klar afgrænsning mod S og V. Kisten ligger i ø-v retning og er 2,65 m lang og ca. 1,2 m bred i V og ca. 0,8 m bred i Ø. En kantstillet flad sten markerer dens Ø-ende og i den vestlige kortside kan anes en sten. Nær den vestlige ende ses en sten, der må høre til kistens nordlige langside. Iøvrigt ses kun kistens dæksten: 4 op til meterstore (den største i V) på række. Kisten ligger i en sænkning, der er lidt større end kisten, og sænkningen er kantet af 0,1-0,25 m store sten, delvist i dobbelte eller i 3-dobbelte rækker (sekundært arrangement?). 5,5 m S for kisten og knap 2 m fra højfod er opstillet en lille pryddysse af 3 bæresten og en overligger. 28 m SV for den vestligste dæksten står en lille rejst sten, som er 0,7 m høj og trekantet med spids top. 0,4 x 0,5 x0,6 m bred ved basis (vel ikke "ægte" bautasten ?). På ubebygget sommerhusgrund. Bevoksning: 1990: Mos, Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Udsholt; stenalder; A26286.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)