Føjsø høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-4

Fredningsnr.
36187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 25 x 12 m, 6 m høj. Siderne sejlt afgravede, men tilgroede, undtagen mod S. Slåen
Undersøgelsehistorie  (8)
1916 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög knappt 6 m h., diam. i N-S ca. 28,50 m, i O-V ca. 16 m. På midten af västsidan tunnt afskalad ända till toppen. I nord- västsidan af toppen en stor grop fylldt med hagtorn og slån. I O starkt afgråfd nedtill och tjockt afskalad ända till toppen. Foten kringplöjd. Denna hög och två kullar N og NO om den kallas med ett gemensamt namn: Föjsö Höje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 12 m, 6 m høj; Siderne stejlt afgravede, men til- groede, undtagen mod S. Slaaen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj med oval grundform, N-S. Delvis tilgroet med krat, højtop er græsklædt. Der står ca. 10 gamle fyr på højen. På den sydlige højside ses en rævegrav i brug. Lidt vest for højen ses der i pløjelaget brandpletter med ildskørnede sten. Ca. 50 m. imod nord på et naturligt bakkedrag ses en formodet uregistreret høj, dette bør dog undersøges af fagfolk inden en eventuel fredning. Mål: 5x25x12 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4420
Odense Bys Museer
På teknisk kort er højen i 2001 målt til 29,8 meter N-S og 20 meter Ø-V. Der pløjes helt ind til foden af højen.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark. Rundoval form med en størrelse på 20x30 meter og en højde på omtrent 5 meter.

Litteraturhenvisninger  (0)