Porsagergård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010105-32

Fredningsnr.
252815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Hellekiste i øst-vest, bygget af ret små sten: 6 i nordsiden, 1 større i vestenden, 7 i sydsiden og en buet række små sten i østenden. Kistens indvendige mål er ca. 2,75 x 0,60 m. Ingen dæksten. 2 m udenom kisten indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste i øst-vest, bygget af ret små sten; 6 i nordsiden, 1 større i vestenden. Kistens indvendige mål er 2,75x 0,6 m. Ingen dæksten. 2 m udenom kisten medindbefattet i fredningen.

1957 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste, ca. 3,10 m lang (udv. mål,ø-v) x 1 m (udv. mål n-s). Tilsvarende indvendige mål: 2,75 m x0,65 m. Hellekisten er orienteret ø-v. Bygget af ca. 20-25 cm lange sten, der vender den flade side indad mod gravrummet. I nordsiden står 9 sten, i sydsiden 9-10 sten. En stor sten på tværs danner vestgavlen, mens en noget mindre på tilsvarende vis udgør den østlige gavl. Bag ved denne er endnu 3-4 sten anbragt. Ved den sydlige langside ligger en større sten, der vel oprindeligt har indgået i kistens konstruktion. Graven er uden overligger og selve gravrummet er jordfyldt indtil 15 cm fra stenenes overkant. Gravkisten er beliggende i en lille indhegning uden vegetation. Indhegningen måler ca.5 x 3 m og er selv beliggende i en større udyrket indhegning. Adgang til kisten sker fra landevej og ager. ** Seværdighedsforklaring ** Hellekiste, der er frilagt i lille indhegning ca. 20 m fra landevej.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt med stok - fra V
Oversigt - fra V