Avnslev
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-14

Fredningsnr.
36188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 25 x 15 m, 5 høj; siderne navnlig mod Ø og V stejlt afgravede, men tilgroede. I syd en bred terrasse, ca. 1 m under toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög med delvis trädbevuxna och snåriga sidor, afgräfd och afskalad på alla håll. Står nu med rät branta väggar till en höjd af c. 3,35 m, här en 1 á 2 m bred terrass, därpå 1,15 m upp til den flata toppen, hvars diam. är ca. 4,5 m. Diam. vid högfot 14 á 15 m. I NV en trappa upp til toppen. Högen ligger O om den rå, som på kartan går midt igenom den. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 15 m, 5 m høj; Siderne, navnlig mod O og V, stejlt afgravede, men tilgroede. I Syd en bred Terrasse ca. 1 m under Toppen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj. Højen ligger på et kommunalt græsklædt areal, imellem nyere huse. Højen har en markant spids top, og er delvis græsklædt, dog med tæt tjørnekrat omkring hele højfoden og nederste del af højens sider. Højsiden mod øst er meget stejl og tilgroet. Op ad højens vestside ses to slidspor, ligesom der på højtoppen og lidt ned ad vestsiden findes ret store slid og gravskader. Højen benyttes til legeplads og kælkebakke. Skaden dækker et område på ca. 4x4 m. Skaden bør restaureres. Mål: 5x24x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er let tilgængelig, og meget besøgt, og ligger indeklemt i et parcelhusområde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)