Mutter Gribs Hule
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-5

Fredningsnr.
27283

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, velbevaret bortset fra at dækstenene alle mangler. Kamret, der er firkantet, vender i N-S og gangen udgår midt fra siden mod øst. Kamret består af følgende sten: V:4, N:3, Ø:6, S:3. Gangen består af følgende sten: N:7, S:6. Kamrets længde: 5 m., Bredde: 2,70 m. Gangens længde: 4,5m, bredde: 0,5 m, dybde: 1,8 m. Mod vest er lidt af højen bevaret til lidt over sidestenenes højde. Smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]Ø.[ V. for Store Gribsø ligger en Gangbygning uden Dækstene, opmaalt af Dr.S.Muller (Beskrivelsen i det ant. topogr. Archiv, Holbo Herreds Mappe).

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, velbevaret bortset fra at Dækstenene alle mangler. Kamret, der er firkantet, vender i N-S og Gangen udgaar midt fra Siden mod Øst. Kamret bestaar af følgende Sten: V:4, N:3, Ø:6, S:3. Gangen bestaar af følgende Sten: N:7, S:6. Kamrets Længde: 5 m , Bredde: 2,70 m. Gangens Læ.: 4,5 m, Br.: 0,5 m, Dy.: 1,8 m. Mod Vest er lidt af Højen bevaret til lidt over Sidestenenes Højde. Smukt Mindesmærke.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret prospekt.

1990 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-269
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens kammer og gang var kraftigt opfyldt med nedfalden højfyld, løv og grene. Dækstenene manglede, og næsten alle tørmure var faldet ud. En bæresten i kammeret hældede kraftigt indad. Der blev lagt et udgravningsfelt bag ved den hældende bæresten. I bærestenens bagside blev indboret og fire stålspindler. Stenen blev rejst op og stålspindlerne støbt fast i beton i bunden ud for mellemrummene på hver side af stenen. I gangen blev to karmsten rettet op og den ene af de yderste bæresten blev nedgravet og rettet op. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Hulrummene bag bærestenene blev opfyldt med grus. Gulvet i kammer og gang blev dækket med 20 cm tykt lag nøddesten. Højen blev tilført et lag muld og tilsået med græs. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)