Sdr. Gribskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-6

Fredningsnr.
27285

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt gravkammer, tilbage er en sidesten i NØ og en afsprængt nedre del af en sten i SV, samt umiddelbart SØ for disse en stor stenblok, formodentlig overliggeren. I skov. NM: Fredningsværdig udelukkende på grund af sin plads i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
V. for Kagerup Landevei forekomme Levninger af et ødelagt Gravkammer: imod Ø. en staaende Sidesteen, der over Midten er 3 2/3' bred og høi og helder skraat indad; 5' Vest derfor ligger en sprængt Sidesteen, og Ø. for denne har staaet en tredie Sidesteen; 6' derfra ligger en 5' lang og 4 2/3' bred Dæksten

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Gravkammer, tilbage er en Sidesten i NØ og en afsprængt nedre Del af en Sten i SV, samt umiddelbart SØ for disse en stor Stenblok, formodentlig Overliggeren. Fredningsværdig udelukkende paa Grund af sin Beliggenhed i Skov.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)