Gadevang-Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-7

Fredningsnr.
272820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dyssetomt. 0,6 x 9 m. Midten og den V-­lige halvdel bortgravet. 3 randsten ses i NNØ i NV og i V. Noget omrodet, men megen brændt, knust flint i fyldet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afdeling, nyt Nr.94, Gadesletten, N. for Gadevangs Huse forekomme Levninger af en oval Steensætning, Ø.N.Ø.-V.S.V. 25' lang 19' bred; paa den n. Side ere 5 Stene tilbage; de omgive en lav Høi, hvori findes Levninger af en fiirkantet 3' lang, 1 1/2' bred og c. 2' dyb Steenkiste (Retning V.-Ø.); den har bestaaet af 4 Fliser (en paa hver Side) og 1 Dæksteen. I det vestlige Hjørne laae Brudstykker af et ubrændt Cranium, imod Ø. flere ubrændte Knokkelstykker.

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)