Skemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-45

Fredningsnr.
37185

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 3718-2, 3718-4, 3718-5, 3718-3, 3718-1 Tingl.: 22/3 1924 (Stamhusbesidder G. Juel, Juelsberg) 27/10 1947 Høj, 1,5 x 15 m. I V-siden tilgroet indsænkning. Træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädsbevuxen hög. Höjd 1,50 m, diam ca. 15 m. I västsidan en tillväxt insjunkning, måhända minne om en gammal gräfning. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. I Vestsiden tilgroet Indsænkning. Træer. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: Højde 1,5 m., længde 17,0 m. Beskadigelse: Tilplantet med mandshøje nåletræer. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i granskov. I vestsiden er gamle, delvist nedbrudte trærødder. Højen skæres mod sydvest og sydøst af afvandingsgrøfter. Den er svær at erkende pga. disse samt tilplantning med grantræer.

Litteraturhenvisninger  (0)