Skemark
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-43

Fredningsnr.
37182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 3718-2, 3718-4, 3718-5, 3718-3, 3718-1 Tingl.: 22/3 1924 (Stamhusbesidder G. Juel, Juelsberg) 27/10 1947 Høj, 1,10 x 13,5 m. Træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög. Höjd 1,10, diam. i O-V 13,50, i N-S 12 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,10 x 13,5 m. Træer. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelse: Lidt under mandshøje nåletræer dækker ca. 1/3 af højen. Skovvejen V for højen rører højfod. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)