Skemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-46

Fredningsnr.
37183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 3718-2, 3718-4, 3718-5, 3718-3, 3718-1 Tingl.: 22/3 1924 (Stamhusbesidder G. Juel, Juelsberg) 27/10 1947 Høj, 1,4 x 18 m. Træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög. Höjd, 1,40 m, diam. 18 m.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 18 m. Træer.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,3 x 23,0 x 20,0 m. Afsætning: Overført fra terrænopmåling 1:1000 (i forbindelse med nedlægning af kloakledning langs motorvejen). Beskadigelse: Mandshøje nåletræer på en del af højen. Nyligt benyttet hjulspor op over højen. Bevoksning: Hjulspor.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj, der ligger i lysning i overvejende nåletræsskov. På højen er lav opvækst af græsser, lærke- og grantræer (20 år?) samt på den vestlige del brombærkrat. Der er træstubbe efter fældede træer. På toppen ligger mindre træstammer. Henover højen ses et nord-syd kørselsspor.

Litteraturhenvisninger  (0)