Hanebjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010113-42

Fredningsnr.
252720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Stenpakning

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)
Stenpakning

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
To hellekister fra stenalderen, hver især omgivet af en oval fodkransstenlægning. Den nordlige hellekiste omgives yderlige- re af fodkranssten afbrudt mod syd, hvor den sydlige hellekiste er indbygget i den nu bortgravede høj. Den nordlige kiste måler udvendigt 4 x 1 m og er bygget af 7 sidesten mod syd, 8 mod nord, en endesten i hver ende. To dæksten ligger på plads. Uden for kistens østende to store sten. Den sydlige kiste måler ud- vendigt 3,4 x 1,20 - 0,70 m og er bygget af 8 sten i hver side, en for hver ende. Kisten lukket med 7 dæksten. Uden for kistens østende to flade sten op ad endestenen, uden for vestenden en stor sten. Diameter af den ydre fodkrans ca. 12,50 m. Største- parten af mindesmærket ligger på matr. nr. 7h. matr.nr. 7y: Del af høj. Den anden del af højen ligger på matr. nr. 7h af Vejby, se dette.
Undersøgelsehistorie  (11)
1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To hellekister fra stenalderen, hver især omgivet af en oval fodkransstenlægning. Den nordlige hellekiste omgives yderligere af to rækker fodkranssten afbrudt mod syd, hvor den sydlige hellekiste er indbygget i den nu bortgravede høj. Den nordlige kiste måler udvendigt 4 x 1 m og er bygget af 7 sidesten mod syd, 8 mod nord, en endesten i hver ende. To dæksten ligger på plads. Uden for kistens østende to store sten. Den sydlige kiste måler udvendigt 3,40 x 1,20 x 0,70 m og er bygget af 8 sten i hver side, en for hver ende. Kisten lukket med 7 dæksten. Uden for kistens østende to flade sten op ad endestenen, uden for vestenden en stor sten. Diameter af den ydre fodkrans ca. 12,50 m. Størsteparten af mindesmærket på matr. nr. 7h af Vejby.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 34/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal udgravning
Journal nr.: 34/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med 2 Hellekister fra Stenalderen og flere Grave fra Bronzealderen, undersøgt af NM, afdækket og fredet.

1948 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 14/48
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1948 Analyser af materiale
Journal nr.: 14/48
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 hellekister i højtomt. 2 hellekister, orienteret nogenlunde ø-v og begge omgivet af en stenkreds. Den nordlige kiste måler 1,1 x 4,5 m (4,0 m excl. 2 sten (gavl)) i udvendigt mål og er 4,0 m dyb. Den er bygget af knap 0,5 m lange sten, der vender den flade side indad. I nordsiden står 8 sten, i sydsiden 7 og ved hver gavl står en endesten. I hver ende af graven hviler en dæksten på side- og gavlstenene. Bagved stenen i østgavlen ligger yderligere 2 store sten. 2 af stenene i kistens nordside er væltet indad i graven. Hellekisten i det oprindelige højcentrum og er omgivet af en oval stenkreds, ca. 4,5 m (n-s) x 5,75 m (ø-v). Deruden om findes endnu , ca. 11 m i diam., som i sydsiden er afbrudt af den sydlige hellekiste. Den sydlige hellekiste er skåret ind i sydsiden af højen over den nordlige hellekiste. Den sydlige kiste måler ca. 1,2 (n-s) x 3 m (ø-v) og er nu ca. 0,3 m dyb. Denne er opbygget på samme måde som den nordlige hellekiste og består i hver side af 8 sten foruden gavlsten i hver ende. Kisten er dækket af 7 aflange dæksten, hvoraf den miderste dog nu er faldet ned i kammeret. Udenfor vestgavlen står en stor sten, mens 2 mindre står uden for den østlige gavl. Kisten er omgivet af en oval stenkrans, ca. 4 (n-s) x 4,5 m (ø-v). Flere af stenene er dog skjult under græstørv. ** Seværdighedsforklaring ** Anlæggene er beliggende i lille indhegnet område midt i sommerhuskvarter. Indenfor indhegningen er der opsat et ældre informationsskilt af NM. De to hellekister er meget seværdige p.g.a. deres instruktive bygning og omgivende stenkredse. Stedet bør dog plejes en smule, således at opvoksende vegetation (hunderose) indenfor indhegningen fjernes.Desuden bør de væltede og nedfaldne sten i hellekisterne sættes på plads og evt. bør de nu dækkede sten i stenkredsene afrenses. En lokal sommerhusvej fører forbi stedet, men der er ikke mulighed for parkering. Bevoksning: 1989: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 14/48
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Hanebjerg; stenalder; 34/49; A44029-30.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)