Monses høj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010201-216

Fredningsnr.
29262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Det prægtige fransk-inspirerede anlæg Julianehøj ved Jægerspris Slot er i virkeligheden en ganske almindelig jættestue fra bondestenalderen. I 1776 blev "Monses Høj", som den oprindelig hed, udgravet af arveprins Frederik (6.) og hans kabinetssekretær, Ove Høegh-Guldberg. Bagefter besluttede man at gøre højen til et nationalt monument, da man mente, det var en ældgammel kongegrav. Det var billedhuggeren Johannes Wiedewelt, som fik denne opgave. Han løste den ved at omdanne oldtidshøjen til et terrasseformet anlæg med stramt klippede hække, opstammede træer og syv marmorsøjler til minde om "hedenske konger", der var kendt fra sagnhistorien. Indgangen til gravkammeret blev markeret med en pompøs marmorportal. Hele herligheden blev omgivet af et højt stakit, og senere placerede man en norsk runesten på toppen af højen. Navnet Julianehøj var en hyldest til arveprinsens moder, enkedronning Juliane Marie.
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Runesten, Udateret (dateret 900 - 1099 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med jættestue, "Julianehøj", eller "Monses Høj". Højen ca. 3,5 x 35 m med omløbende terrasse med sti. Stier til toppen, hvor der er opstillet en runesten på fundament. På terrassen står 7 mindestøtter. Kamret, som er åbent i sydenden, hvor der er anbragt en indgangsportal med låge, består af 15 sidesten og 5 dæksten. Det er stærkt restaure- ret og noget omdannet. Gangen er ikke udgravet. Græsklædt med buske i anlæg.
Undersøgelsehistorie  (12)
1776 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Særtryk af "Kiøbenhavns kongelig allene privilegerede AdresseContoirs med Posten forsendende Efterretninger", tirsdag d. 13. august 1776.

1834 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod n.ø. ligger Julianehøj (fordum Monses høj), der indeslutter en gangbygning, af hvilken kun kammeret er udgravet, idet man har åbnet en indgang fra dettes sydvestre ende. Kammeret er oval af grundform 25' l. 4' x 6'10" br., 5'9" i oprindelig højde. - Dets sydøstre væg står ikke i sin oprindelige skikkelse, det kan derfor ikke bestemt ses, hvorfra indgangen udgår mod s.ø. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, "Julianehøj" eller "Monses Høj". Højen ca. 3,5 x 35 m. med omløbende Terrasse med Sti. Stier til Toppen, hvor der er opstillet en Runesten paa Fundament. Paa Terrasse staar 7 Mindestøtter. Kamret, som er aabent i Sydenden, hvor der er anbragt en Indgangsportal med Laage, bestaar af 15 Sidesten og 5 Dæksten. Det er stærkt restaureret og noget omdannet. Gangen er ikke udgravet. Græsklædt med Buske i Anlæg.

1942 Museal udgravning
Journal nr.: 332/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue "Julianehøj" eller "Monses høj". Beskrivelsen på blå fredningskort stadig dækkende bortset fra at der nu ikke længere er nogen låge til kamret. Rundt om soklen til runestenen er sat en bænk for nylig. Runestenen stammer efter sigende fra Telemarken. Rundt om højen løber to hække. Restaureret siden berejsningen. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget er et interessant eksempel på konge-statsmagtens brug af historien. Bevoksning: 1982: Græs

1983 Museal restaurering
Journal nr.: F53-1938
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Beretning om de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med restaureringen og genskabelsen af "Julianehøj". Beretningen indkommet til N01 i 1985. [Litt. Skalk 1985,2].

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5226/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Julianehøj/Jægerspris; stenalder; 332/42; A39433-37.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)