Bovense
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090602-18

Fredningsnr.
36183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/3 1930 (Forp. Niels Rasmussen) Diplom Høj, 1,2 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög i skog. Höjd ca. 1,20 m, diam. ca. 12 m. Toppen tämligen plan. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1930 Tinglysning
Journal nr.: 163/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 18 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, rund høj i skov. Midt på højtoppen står en meget stor gammel bøg, en diam. på 0,8 m. Spredt på højen står en del ret gamle graner. Delvis græsklædt. Mål: 1,2x14x14 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er gravhøj der ligger i lille skovbevoksning ud til dyrket mark. Højen skønnes at være med ca. 12 m i diameter og 1, 5 m i højden at være større end tidligere angivet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet med gammel bøg, men grantræerne er fjernet, og der er opvækst af unge selvsåede ahorn på gravhøjens sydside.

Litteraturhenvisninger  (0)