Strandtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090602-20

Fredningsnr.
36181

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Randstenskæde

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Randstenskæde

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1933 (Johs. Andersen Egekvist) Afmærkn.: MS (1937, cand. mag. Thorvildsen) Geodætisk mærke på top. Høj, 3 x 15 m. Stejlt afgravet og firkantet afpløjet. GI mærke på top.
Undersøgelsehistorie  (10)
1860 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal besigtigelse
Journal nr.: 108/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foranlediget af forespørgsel om fredning p.g.a. lodsejerens afgravninger besøgtes højen. Forgæves forhandling om fredning. Ejeren ville tværtimod fortsætte sin afgravning af højen, der ved besøget målte ca. 23 m i diam.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög, hvars höjd ca. 3 m. Nu i det närmaste fyrsidig med sidor på ca. 15 m. Diam har varit drygt 20 m, höjden kanske 3,5 m. På högen generalstabsmärke. Ca. 1855 aflägnades en krets stora randstenar, innanför den funnes 20-30 urnor med "Aske". Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1923 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 35/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundet købt for 50 kr. og sløjfningen af højen standset.

1923 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 35/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved fjernelse af endnu en randstenskæde begyndende sløjfning af højen fandt lodsejer 3 grave fra æ. bronzealder,. Ved indsnit til højmidten fandtes på bunden højens antagelige primærgrav, æ. bro.a. per. I/II, indeholdende bronzesværd, pålstav, celt , mejsel, stor fiskekrog, , pincet ragekniv, rester af fibula, ildsten, svovlkis. De 2 andre grave var dels en brandgrav fra per. II, dels en jordfæstegrav fra per. III, begge indeholdende et bronzesværd.

1923 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 35/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om graveaktiviteter, og om en tredie grav, som museets tilbydes til udgravning.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
høj, 3 x 15 m. Stejlt afgravet og firkantet afpløjet. Geodætisk Instituts Mærke paa Top. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-504
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal berejsning
Journal nr.: 550-504
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højen beskadiget, et gravet hul i toppen ved siden af et Geodætisk Institut mærke. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)