Strandtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090602-21

Fredningsnr.
36182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1933 (Enkefru H. Pedersen) Afmærkn.: MS (1937, cand.mag Thorvildsen) Høj, 2 x 13 m; affladet top, stejle sider.
Undersøgelsehistorie  (9)
1911 Museal besigtigelse
Journal nr.: 108/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foranlediget af spørgsmål om fredning foretoges besogtigelse af højen, der målte ca. 22 m i diam. med flere ind- og afgravninger. Højen skønnedes ikke fredningsværdig.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foten starkt afgräfd och öfverplöjd, den stående restens diam. ca. 14 m; diam. har varit 18 á 20 m. Höjd ca. 3 m. Sydsidan oregelbundet afgräfd till ett djup af 2/3 -3/4 m. I toppen mod W en 3 m bred, 2/3 m djup gräfning. Ufver östra delen af toppen ett 0,50 m bredt och djupt dike. I högen skall ett bronssvärd ha funnits. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1919 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 108/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 80/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om gravninger i højen, hvorved en sergent H. Nielsen skal have fundet et bronzesværd "for at finde den konge, som iflg. sagnet ligger jordet her med en guldkæde om sin hals og helt ned om den store tå". Sværdet gik i stykker ved fundet.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. j.nr. 164/33.

1935 Genstand givet til museum
Nyborg Museum
Bronzesværd, sandsynligvis fra denne høj.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m, affladet Top, stejle Sider. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj med stejle sider og flad top. Delvis bevokset med tjørnekrat og græsbevoksning. Fredningssten imod sydvest. På højens sydøstlige side er der en gammel indgravet trappe, bestående af 7 trin, med frontstykker af delvis bortrådnede brædder. Løst anbragt på højtoppen står der et betonrør som bruges til foderskjul. Den sydøstlige højfod afskæres af en gammel markvej. Tæt nord for højen ses i pløjejorden tydeligvis en overpløjet høj. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende højt i terrænet tæt ved et sommerhusområde, og besøges sikkert af en del. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)