Lindeskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-15

Fredningsnr.
381712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/3 1880 (Hofjægerm. Lindegaard) Afmærkn.: MS (1880) Langdysse, 168 x 8,5 m, 1,4 m høj. 3 m fra NV-enden kammer af 3 bæresten. To andre steder ses toppen af sten, muligvis rester af kamre. 126 randsten. Ved EDB-reg.: Iflg. oprindelige tinglysning er langdyssens længde ca. 504 fod = ca. 158 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Långdös, fredlyst 1880, ca. 168 m. l., 8,5 m br. 1,40 m h. Längdriktning ungefär SO-NV. Knappt 3 m från NV-asidan, där f.ö. alla randstenar saknas, ses öfversta delen af långsiderna af en ungefär manslång kammare med dösens längdriktning, den har i SV en sten, i NO två sidostenar. Ca. 90 m från SO-ändan finnes en grund grop, hvari öfversta toppen af en sten ses: möjligen en kammer-rest 6-7 m. från SO-ändan ses toppen af 2 stenar, som torde höra till en kammare. Randstenarna kunde ej räknas, när täta buskmär finnes flerstäder på högen; enligt deklarationen är deres antal 126. Jordhögen är lika hög som randstenarne. Kamrarna torde vara utgräfda. Se Aarb. 1881 s. 301 och vidfogade fotografi. Bevoksning: 1983: Græs

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 13/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 168 x 8 1/2 m, 1,4 m høj. 3 m fra NV-Enden Kammer af 3 Bæresten. To andre Steder ses Toppen af Sten, muligvis Rester af Kamre. 126 Randsten. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet i god stand, svarende til fredningstekst. Orienteret NNV/SSØ, med 1 svær, meget høj randsten i S-gavlen, mens den muligvis har været nogle få (5-10) m. længere i N, hvor der ingen randsten ses i gavlen, der til gengæld fortsættes i en svag højning. Omsat med tildels meget store, tætstillede randsten. I N-enden et langsstillet kammer placeret Ø for længdeaksen, med åbning mod SSØ. Kammeret måler indvendig 1,7 x 0,6 m. I Ø 2, i N 1, i V 1 bæresten ud af vistnok oprindelig 2, idet den V-lige bæresten ikke fylder længden ud. Dæksten mangler. Ved V-lige højfod ud til marken er anbragt et stativ (på jordgravet metalstander) til affaldssæk. Uanset at forholdet måske ikke på forhånd er lovliggjort, skønnes placeringen berettiget og rimelig, da ellers en del affald måtte antages at ende i kammeret 6-8 m. derfra. Forholdet bør derfor ikke påtales. En større dynge marksten ved V-lige højmidte i N-lige haveskel er antagelig af ældre dato og derfor ikke påtalt. Den bør fjernes, da dette vil bedre udsynet fra V. Vejskilt ved landevej henviser til "Langdysserne". Anlægget ikke nyopmålt i længde + bredde. ** Seværdighedsforklaring ** Landets længste megalitiske anlæg, let tilgængeligt, velbevaret. Skiltning bør anvendes til oplysning om højen. Bevoksning: 1983: Græs

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)