Stenbjerggård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-7

Fredningsnr.
381710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1877 (Hofjægermester Lindegaard) Afmærkn.: MS (1877), ny MS (1939, J. Raklev) Langdysse, 25 x 10 m, 1 m høj. Randsten: S 15, V 3, N 16, Ø 0. 5 kamre, fra Ø: 1) 6 bæresten, 1 dæksten. 2) 3 bæresten, 1 dæk- sten. 3) 5 bæresten, 1 dæksten. 4) 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten. 5) 3 bæresten, hvoraf 2 er defekte, 1 afvæltet dæk- sten. Restaureret 1939.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Långdös, fredad 1877. (enl. deklarationen är matr. nr. 7a), ca. 25 m l. i V t. S - O t. N, knappt 10 m br. 29 randstenar bevarade. I högens yta ses räknadt från O följande stenar. 1) öfversta toppen af 4 stenar, som kanske bilda en kammare; de ligga emellertid ej i linje med de öfvriga kamrarnes stenar. 2) öfre delen af 3 stenar, som bilda V, N och O-vägg i en förstörd kammare. 3) en väl bevarad kammare med en väldig öfverliggare, 2 stenar i V, 1 i N, 2 i O; öppning i S, där en lägre sten kan finnas, ehuru dold af jorden, manshög till öfverliggarens topp. 4) öfre delen af 3 stenar, som bilda V, N och O-vägg i en kammere; N-väggen defekt. 5) öfversta delen af 2 stenar, som bildat N och O-vägg i en kammare; vid sidan af dem ses tak- stenen och en annan stor sten. Se Aarb. 1881 s. 304 och tvenne vidfogade fotografier. Bevoksning: 1983: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 794/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1939. Jfr. j.nr. 794/53.

1947 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 9079
Fyns Oldtid - Hollufgård

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 10 m, 1 m høj. Randsten: S 15, V 3, N 16, Ø 0. 5 Kamre fra Ø: 1) 6 Bæresten, 1 Dæksten. 2) 3 Bæresten, 1 Dæksten. 3) 5 Bæresten, 1 Dæksten. 4) 3 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten. 5) 3 Bæresten, hvoraf 2 er defekte, 1 afvæltet Dæksten. Restaureret 1939. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 3,0 x 26,0 x 10,6 m., orienteret Ø/V, beliggende helt ud til trafikeret landevej med gode parkeringsmuligheder. I S 15, i V 3, i N 16, i Ø ingen randsten. 5 tværstillede kamre, alle med åbningen mod S. Opregnet fra Ø: 1) Grundplan tenderende mod pæreform. 6 bæresten. 1 dæksten. 2) Rektangulært dyssekammer. 1 bæresten i V, N og Ø. 1 dæksten. 3) Rektangulært kammer. 2 bæresten i V, 1 i N, 2 i Ø. 1 dæksten. 4) Nærmest kvadratisk kammer. 1 bæresten i V, N og Ø. 1 tærskelsten i S. 1 dæksten. 5) Kammerrest bestående af 3 bæresten og 1 formodet afvæltet dæksten i V. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt monumentalt, smukt og let tilgængeligt fortidsminde, der bør ses i sammenhæng med de øvrige mange megalitter i området. Bevoksning: 1983: Græs

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9079
Fyns Oldtid - Hollufgård
Ved besøg på lokaliteten blev det konstateret, at der blev pløjet tæt på den nordlige randstenskæde. Oppløjet flint, bl.a. en tyndbladet økse fra MN B, stammer sandsynligvis fra et offerlag langs randstenene.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)