Lindeskov Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-26

Fredningsnr.
38176

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Langdysse, 47 x 11,50 m. I N-enden kammer af 4 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten. Midt i kammer af 6 bæresten, 1 dæk- sten, med gang af 2 gangsten. Randsten: SØ 4, SV 12, NV 2, NØ 2, tildels store sten. I NV-enden mangler en del jord. Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bokbevuxen långdös i skog, ca. 47 m. l. i SO-NV, ca. 11,5 m. br. räknadt från utfallen randstens yttersta spets. I SO-änden 4 små, stående randstenar. I SV-sidan 11 stora, stående stenar, af hvilka en dock har bortsprängd topp. I NV-änsidan 2 något mindre, närmast stående stenar, 1 mindre troligen liggande. I NO-sidan 8 stenar, af hvilka 4 i hufvudsak stående. De högsta randstenarne 1,35 m höga. Nära dösens NV-ända en kammaren med riktning ungefär ONO-VSV. Byggd af en hög sten ur hvilken ett par mindre stycken sprängd i SO, en hög ändsten i SV, två höga stener i NV och en halft så hög tröskel i NV. Två stora sprängstycken af öfverliggaren ligga vid grafven, ett par andra NV om dösen. Kammaren är utgräfd men dens nedre del är fylt af jord, löf o. dyl. Längd omedelbart öfver jordlaget 2,30 m., bredd i SV 1,50 m, i NO 1,15 m, höjd 1,45 m. Gångstener ej synliga, men finnas möjligen. Ungefär vid dösens midt en kammare af samme art, ca. 2 m l. i SV-NO, 1,30 m. br. i SV, 1,10 i NO. Höjd nu ca. 1,30 m., men kammarens nedre del jordfylld. Udgräfd. Byggd af en sten i SV, 2 i NV, en tröskelsten i NO, 2 stenar i SO. Murverk mellan ett par stenar. En väldig öfverliggare, ca. 2,50 x 1,80 m.; mindre stycken bortsprängda. En kort gång bildad af de nordöstligare sidostenarna i kammaren och två lägre gångstenar, längd från tröskelns inre kant 1,50 m. - I dösens NV-ända en del jord bortgräfd, så att randstenarna stå rätt fritt. - Se bifogad fotografi. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 13/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938. 13/38.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 47 x 11 1/2 m. I Nordenden Kammer af 4 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten. Midt i Kammer af 6 Bæresten, 1 Dæksten, med Gang af 2 Gangsten. Randsten. SO 4, SV 12, NV 2, NO 2, tildels store Sten. I NV-Enden mangler en Del Jord. Restaureret 1938. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,3 x 49,0 x 10,1 m., orienteret NV/SØ, beliggende ca. 15 m. Ø for 3817:7, parallelt med denne. Stedvis afbrudt kæde af meget store, brede randsten på alle 4 sider men især på langsiderne. Et kammer omtrent midt i højen - endnu et i højens N-ligste del. Begge med Ø-vendt åbning. S-lige kammer: Rektangulært, indv. mål 2,0 x 1,2 m. 2 bæresten i hver langside, 1 i V-gavl, 1 tærskelsten i Ø. 1 stor dæksten. Udenfor tærskelstenen en gang bestående af 1 par modstillede sten. N-lige kammer: Rektangulært, indv. mål 2,3 x 1,4 m. I S 1, i V 1, i N 2 bæresten, i Ø 1 tærskelsten. 1 dæksten, virker for lille, antagelig oplagt ved restaurering i 1938. Ingen udvendig gang. Højens N-lige del tæt bevokset med ørnebregner. To randsten i N-enden af højen er påkørt for nylig af en skovbrugsmaskine: Af den Ø-lige er derved afsprængt skaller af det yderste lag, den V-lige, der ligger omvæltet, er rykket 15-20 cm. ud af sit oprindelige leje. Påtalt overfor skovfoged (navneoplysning på skema), Ravnholt Skovdistrikt. Bør jævnlig plejes, så krat (brombær!) ikke tager overhånd. ** Seværdighedsforklaring ** Se 3817:7. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)