Lindeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-18

Fredningsnr.
38179

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1877 (Hofjægerm. Lindegaard) Afmærkn.: MS (1877) Dyssekammer af 5 bæresten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Döskammare, fredlyst 1877, med 2 stenar i NV, 1 - något lägre och smalare - i NO, 1 smal sten i SO och 1 stor sten i SV. Vid den smala stenen i SO en bred öppning, hvarifrån måhända en större sten borttagit. Öfverliggaren stor 1,90 x 2,00 x 1,00 m. Längdriktning SV-NO; längd utvändigt 3 m., bredd 2,20 m. Bevoksning: 1983: Græs

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 900/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938. 900/38.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, 1 Dæksten. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitkammer i overpløjet, markant langhøj, som er indtil 1,3 m. høj, ca. 30 x 9 m. og orienteret NNV/SSØ. Det bør måske overvejes at inddrage selve højen i fredningen ? Kammeret er sat af 5 bæresten og har 1 stor dæksten in situ. Kammeret er noget sammenskredet; åbent i S-siden, hvor der formentlig mangler 2 eller flere bæresten. Bevoksning: 1983: Græs

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)