Lindeskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-21

Fredningsnr.
381711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1917 (Sognef. Søren Jensen) Diplom Afmærkn.: MS 1935, P.A. Riismøller Jættestuekammer, 4,7 x 2,15 m, af 11 bæresten, gang af 5 par sten; ingen dæksten. 1,50 m jord uden om sidestenene er medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kammer og gang, hvori fandtes opløste skeletdele, lerkarskår af mellemneol. type, flintredskaber såsom økser og mejsler, tværpile o.a. af mellemneol. karakter. Flækkepil med skafttunge og hulmejsler og -økser samt enkelte lancetformede flintdolke.

1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravningsberetning i protokollen.

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gånggrift, fredlyst 1917. Kammaren som är byggd af 11 bärste- nar, är 4,70 m. l. i nära NO-SV, 2,15 m br. Gången, byggd af 5 par stenar, är ca. 5 m. l. i NV-SO och 0,60 m br.; dens höjd mindre än kammarens, som är ca. 1,50 m. Utanför Gånggriften ligga en mängd större och mindre stycken af söndersprängde takstenar o. dyl. bildande liksom en högrest kring grafven. Udgräfd af Henry Petersen, hvarvid A 2891-2931 hittades. Se bifogade fotografier. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 13/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938. 13/38.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuekammer, 4,7 x 2,15 m, af 11 Bæresten, Gang af 5 Par Sten; ingen Dæksten. 1 1/2 m Jord medindbefattet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ovalt jættestuekammer, 1,5 x 9,0 x 11,0 m., sat af 11 bæresten, orienteret NØ/SV. I SØ-langsiden en ca. 5 m. lang gang sat af 5 par bæresten, hvoraf det ene par springer frem som karmsten. Ingen dæksten. Mellem kammerets bæresten ses flere steder ret velbevaret tørmur. I højrest, der er omsat med indtil godt meterstore sten, hvoraf de fleste anbragt i nyere tid. Enkelte sten i N (og måske S) kunne dog synes at være primære randsten in situ. Flere af disse ligger mere end 1,5 m. fra kammeret og er således strengt taget ikke omfattet af fredningen, jvf. deklarationen ! Et oprindelig tæt slåenkrat i kammer og på høj er stynet ned og udgør nu et helt tæt dække af 1 m. højt krat. Dette bør ryddes ved plejeforanstaltning. Mange marksten er lagt i bunker på højrestens fod. Påtalt overfor lodsejeren (ejeroplysning på skema), der lovede at fjerne stenene senest 1.9.84, da han helst ikke ville køre i marken før efter høst. Adgang bør etableres, såfremt pleje gør højen og kammeret tilgængeligt og overskueligt. Adgang kan evt. ske fra landevej via eksisterende markvej Ø for anlægget, og derfra ad en sti følgende det nedlagte jernbanespor, som vel næppe har en høj dyrkningsværdi. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt, overskueligt jættestuekammer, af pædagogisk værdi som typeeksempel, ikke mindst i sammenhæng med de mange andre velbevarede (og tilgængelige!) megalitanlæg i nærheden. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)