Lindeskov Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-27

Fredningsnr.
38178

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Kammer af 6 bæresten, 2 dæksten. Omkring den nordlige halvdel en ringvold af højen tilbage; mod SV en stensat knold af højen, hvorpå 2 store træer og trappe til top. Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (7)
1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste, 1,8 m lang med brolagt bund af flade sten. Heri fandtes ravperler, flintflækker og et lerkar fra enkeltgravskultur. På højbunden fandtes endvidere en "kiste" af håndsten, hvori lå en dolkklinge af bronze fra æ. bronzealder. Endvidere fandtes 3 y. bronzealders brandgrave med bl.a. pilespids, toiletsager, ragekniv, segl, nål.

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Utgräfd hög, som måhända har haft karaktär af en runddös; härpå tyder den omständigheten, att några stora stenar finnas i den halfcirkelformiga höga jordvall, som betecknar en del af högens forna periferi. På bottnet, troligen centralt i den forna högen, ligger en kista, som är 1,70 m l. i O til N-V till S, 0,60 m bred; dens nedre del är fylld af jord, löf m.m. 2 stenar i hvar långsida, 1 i hvar ända, 2 öfverliggare vid sidan af kistan, som har varit helt jordtäckt. Härifrån A 27579-84. Omdelbart vid kisten två stora restpariter af högen med stora bokar, till det enas topp leder en stentrappe och på det finnes en bänk etc. Från högen B 9884-92. Fredlyst 1917. Jfr. Aarb. 1881 s. 330. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 13/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938. 13/38.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammer af 6 Bæresten, 2 Dæksten. Omrking den nordlige Halvdel en Ringvold af Højen tilbage; mod Sv en stansat Knold af Højen, hvorpaa 2 store Træer og Trappe til Top. Restaureret 1938. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille kammer orienteret Ø/V, med to ret små dæksten og 3 synlige bæresten ud af de i fredn.-tekst beskrevne 6. Ingen synlig åbning; antagelig en senneolitisk hellekiste. 2,8 x 1,3 m. i udv. mål. Omgivelserne forefundet som beskrevet i fredningstekst på "det blå kort", idet dog bemærkes, at: a) Højen omkring kammeret er helt oversået med udtyndingskvas af ahorn. b) På den stensatte "knold" af højen i SV ses adskillige sten at være udvæltet fra stensætningen. Nogen "trappe" ses ikke. c) Sammesteds ligger en svær, afsavet gren, adskillige år gammel. Flere vindfælder på højen, bl.a. umiddelbart N for kammeret. d) N for højen ligger en mindre stabel bræddeflager - formentlig et adskilt vildtfodringshus ell. lign. a), c) og d) retableres inden 1.5.84 iflg. aftale med skovfoged (navneoplysning på skema). Højens angivne l.-br.-mål er at opfatte som omtrentlige, idet den oprindelige høj strækker sig mod S ud i marken, hvor denne del af den er overpløjet. Til gengæld er den ringvoldslignende del af den muligvis opstået ved gravning efter kammeret og består således måske helt eller delvis af opkastet jord. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv ikke specielt seværdigt, men i sammenhæng med de omgivende mange megalitter kan denne tjene som et rimeligt illustrativt typeeksempel. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)