Lindeskov Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-28

Fredningsnr.
38177

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Langdysse, 41 x 8,5 , 1,1 høj. I SV-enden 4 randsten, i NØ 29, SØ 4, SV 17. 12 fra SØ-enden et kammer med 3 bæresten. Restaureret 1938.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Starkt skadad långdös, liksom de föregående [sb.26-27] i skog, nära nog parallelt med nr. 26. Ca. 41 m. l. i OSO-VNV, ca. 8,5 m br., ca. 1,10 m h. I NV-ändan 4 randstenar i hufvudsak stående; i NO-sidan 22 stenar, af hvilka 8 tyckas stå; i SO 4 stenar, af hvilka en stående; i SV-sidan 15 stenar, af hvilka 8 tyckas stå. Alla randstenarna är rätt små. Ca. 12 m från SO-ändan en kammare i dösens längdriktning, med 1 sten i hvar långsida, 1 i NV-ändan men däremot ingen synlig i SO. Kammarens längd 1,50 m, bredd 0,80 m., höjden minst 0,80 m., men kammarens nedre del fyld af jord, löf o. dyl. Utgräfd; härifrån troligen a 27575-6. Omkring kammaren och i dösens NV- ända är mycket jord bortgräfd; ofver dösens SO-ända går en jordvall. Frdlyst 1917. Se Aarb. 1881 s. 343. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 13/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1938. 13/38.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 41 x 8 1/2 m, 1,1 m høj. I SV-Enden 4 Randsten, i NO 29, SO 4, Sv 17. 12 m fra SØ-Enden et Kammer med 3 Bæresten. Rest. 1938. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smukt bevaret langdysse, orienteret NV/SØ, med opretstående randsten langs alle 4 sider. Nær S-enden et langsstillet dyssekammer, rektangulært med åbning i S, sat af 1 bæresten på hver af de tre øvrige sider, ingen dæksten. Indvendigt mål 1,6 x 0,7 m. I frihugget lysning i grankultur. Bør jævnlig holdes fri for krat. En sti fører til stedet fra skiltning ved landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 3817:6 umiddelbart Ø for, samt med de øvrige megalitgrave i området, er det et fortidsminde af betydelig seværdighed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)