Nyhave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-40

Fredningsnr.
381714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 36 x 9,5 m, 1,5 m høj. Randsten: Ø 4, S 20, V 5, N 15.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bokbevuxen långdös i skog, 36 m. l. i V till S - O till N, knappt 9,5 m l., 1,5 m. hög. Ryggen jämnt rundad utan spår af kammare. I O 4 liggande randstenar, i N 17, af hvilka 4 ligganda, i V 2 liggande och och 3 stående, i S 20, af hvilka 4 liggande. Randstenarna medelstora, de största intill 1,10 m. höga. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 36 x 9½ m, 1½ m høj. Randsten: Ø 4, S 20, V 5, N 15. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3267/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af højen, som var ryddet for træbevoksning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret langdysse, 1,4 x 37,5 x 8,5 m., orienteret Ø/V. Højfylden tilsyneladende intakt, ligesom randstensrækkerne på alle 4 sider er næsten helt bevarede, omend med nogle udvæltede sten i begge gavlender. Intet spor af kammer. En nytilplantet skovparcel ligger umiddelbart Ø for højen. Beplantningen (små rødgraner) går så nær til anlægget som 1-2 m. Højen er under stærk tilgroning med ahorn og brombær, som i løbet af få år må formodes at gøre højen helt ufremkommelig og uoverskuelig. Aftalt med skovfoged (navneoplysning på skema), Ravnholt Skovdistrikt, at ulovlig beplantning fjernes inden 1.5.84. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)