Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090603-59

Fredningsnr.
381713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1917 (Hofjægerm. Sehestedt Juul) Ravnholt pr. Ryslinge Høj, 2,6 x 18 m. Høje bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjlykke. Stor vacker, fullständigt oskadd hög med stora bokar vid rån mot Örbæk socken. Diam. ca. 18 m., höjd ca. 2,60 m. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 18 m. Høje Bøge. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt høj bevokset med ældgamle, tildels døende bøge, meget smuk. Gammelt stengærde fører hen over Ø-lige højfod. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk, romantisk bevoksning af gamle bøge. Samspil med 3817:20. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2000 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 6721
Odense Bys Museer
Meddeler, at højen er beskadiget i forbindelse med vindfældning af træ; sagen er overladt til Fyns Amt.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)