Kongestenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-11

Fredningsnr.
272812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
En ca. 1 x 0,8 x 0,4 m. stor granitsten tilhugget i rektan- gulær form og med indhugget sæde på oversiden. På forsiden er i fordybet relief Christian 4.s kronede monogram samt årstallet 1628, desuden signaturen M.M. Stenen står i Inde- lukkets sydvestlige del. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beskadi- ges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En ca. 1 x 0,8 x 0,4 m. stor granitsten tilhugget i rektangulær form og med indhugget sæde på oversiden. På forsiden er i fordybet relief Christian 4.s kronede monogram samt årstallet 1628, desuden signaturen M.M. Stenen står i Indelukkets sydvestlige del. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.207/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. Opstillet ved krydsning af skovveje med ryg mod lav, græsklædt bakke og front mod skovvej i S. Beliggende i parkagtig rest af bøgeskov med åbne arealer af overdrevskarakter. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed på asfaltveje uden for skoven.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)