Grønnekilde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-12

Fredningsnr.
282819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Grønnekilde" Anlægget er hesteskoformet med åbning mod nord. Det er sat af tilhugne (kvadretilhugne) kampesten. I øst 4 skifter, i syd 3 skifter og i vest 2 skifter. Bunden er stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i nord-sydlige retning og ca. 1 m i øst-vest- lig retning. I sydsiden er et jernrør, hvorigennem der løber vand. I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er ca 85 cm. "Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens vestlige side udenfor st. 31.05 km, på landevejen mellem København og Hille- rød. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af jord, sten og affald i kildeanlægget må ikke fin- de sted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1021
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1021
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Anlægget er hesteskoformet med åbning mod nord. Det er sat af tilhugne (kvadretilhugne) kampesten. I øst 4 skifter, i syd 3 skifter og i vest 2 skifter. Bunden er stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i nord-sydlige retning og ca. 1 m i øst-vestlig retning. I sydsiden er et jernrør, hvorigennem der løber vand. I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er ca. 85 cm. "Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens vestlige side udfor st. 31.05 km, på landevejen mellem København og Hillerød. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af jord, sten og affald i kildeanlægget må ikke finde sted.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet ligger for foden af vejskrænten og er delvist skjult af brombærkrat.

2018 Museal grafisk eller digital dokumentation
Kroppedal Museum, Arkæologi
"Information om kilden via Carsten Carstensen fra Naturstyrelsen: I naturstyrelsen Nordsjælland har vi en to binds driftplanbog fra 1972, der meget nøje beskriver Store Dyrehaves historie. Bind to består af fotografier fra første halvdel af 1900. Vi kalder den ”Hingstehusmappen.” Heri kan man læse Grønnekilde kilde blev rørlagt da Kongevejen blev udvidelse i 1952 og "herefter var kilden ikke længere tilgængelig.” Fra ”Hingstehusmappen” medsender jeg to billeder som stammer fra det Kongelige bibliotek. Her ser man at der går en granittrappe fra Kongevejen og ned til kilden. Selve kildebrønden er opbygget af kløvede sten og kildehanen er krum. I dag er kildebrønden bevaret medens trappen er forsvundet og den krumme hane er udskiftet med et jernrør. Se medsendte foto. I Renæssancen leverede Grønnekilde det ”hvide” drikkevand til Frederiksborg slot. Den blev kaldt den murede kilde. Man talte om det røde vand og det hvide vand. Det røde vand kom fra de to søer øverst på Frederiksborg slots bakke. Det har formodentlig været meget jernholdigt og derfor farvet rødt. Utroligt nok blev dette vand anvendt i køkkenet på mellemholmen, og blev efter sigende før dertil i blyforede træ render. Det hvide vand kom fra 3-4 kilder. Kongekilden, Sct. Bodils Kilde, Grønnekilde og måske også fra kildegården i Hammersholt. Hvidt vand anvendtes bl.a. i indendørs springvand i slottet."

Litteraturhenvisninger  (0)