Danshøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010303-11

Fredningsnr.
29271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 29/8 1899 (Gdr. Søren Nilausen) Diplom. "Danshøj",3 x 15 m; hele østsiden og det indre er fjernet; i bunden ses en aflang stenkiste af 4 bæresten og 8 rand- sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Danshøi (150' over Havets Niveau). Paa den nordl. Side 11 2/3', paa den sydl. 5' høi. V-Ø. 60', N-S 58 i Diameter. Den flade Top: V-Ø 33', N-S 35' i Diameter. Høien er afgraven paa Siderne, navnlig imod S. og i Toppen ved den østl. Side. I Toppen er der desuden flere lave Fordybninger. I det nordøstl. Hjørne ved Foden ligge 3 større Stene, hvoraf den vestligste staaer opreist 3 1/2' indenfor Foden, maaske en Randsten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1899 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nationalmuseet havde i sommeren 1899 fået underretning om, at en gårdejer i Græse var ved at bortkøre en del jord fra en gravhøj på sin mark. Det førte til museumsinspektør Hans Kjærs udgravning af Danshøj. Højen viste sig oprindelig at have været en langhøj fra neolitikum med et lille dyssekammer. I ældre bronzealder var der bygget en stor høj henover den. Den formodede primære begravelse heri var en mandsgrav fra midten af ældre bronzealder. På en stenlægning, hvorpå der havde stået en næsten helt formuldet trækiste, fandtes et bronzesværd, en pålstav, ligeledes af bronze, samt et fyrtøj, bestående af en ildslagningssten af flint og lidt svovlkis. Desuden fandtes ubrændte menneskeknogler. Graven var dækket af en mægtig stendynge, der må have været mindst 8-9 m lang og over 2 m høj. Gravhøjen indeholdt yderligere to bronzealdergrave.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Danshøj", 3 x 15 m; hele Østsiden og det Indre fjernet; i Bunden ses en aflang Stenkiste af 4 Bæresten; 8 Randsten.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hele Ø-siden og midten bortgravet. På højbund et stenkammer af 4 bæresten; en større sten ligger i kammeret ligesom der ligger flere større sten på højbunden omkring kammeret. Ved NV-højfod et luftmeldetårn. Mål: 2,3x20x16 m. På et areal N for højen er der nyplantede nåletræer helt til højfod. Påtale: For fredningsnævn. 18.4.89. Nåletræerne er der stadig - og en del løvkrat. Højen ville nok ses tydeligt - og flot - fra vejen i N, hvis træerne blev fjernet. MB. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)