Borupgrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010304-1

Fredningsnr.
282726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 12/6 1890 (Propr. H. Hansen) Høj med 2 jættestuer; sydlige kammer af 9 bæresten, 3 x 2 m, med en 5 m lang gang; nordlige af 9 bæresten, 4 x 3 m, med en 6 m lang gang. 1 dæksten over gangen.
Undersøgelsehistorie  (10)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredlyste Høi med 2 Gangbygninger, hvorfra Oldsagerne Mno. ]27256-259[ 27526.(Frd.VII 2952,54-6,58-9). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med 2 Jættestuer; sydl. Kammer af 9 Bæresten, 3 x 2 m, med en 5 m lang Gang; nordl. af 9 Bæresten, 4 x 3 m, med en 6 m lang Gang. 1 Dæksten over Gangen.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med 2 jættestuekamre, 1,9 x 19,0 x 18,0 m. N-kammer: 8 bæresten i kammer, 11 i gang. Hvor kammer og gang støder sammen, ligger en nedskredet dæksten. Over yderste del af gangen ligger også en dæksten. Desuden tærskelsten. S-kammer: 9 bæresten i kammer, 6 i gang. Desuden tærskelsten. På N-højside og -top ligger 8 store stykker af sprængte sten (nogle med sprængningsmærker). På M.S.-stenen og megalitterne kan det ses, at hele højen er under kraftig erosion. Denne skyldes hovedsagelig helt manglende bundvegetation. Det har dog også bidraget, at der for længe siden er pløjet for tæt. I S- og Ø-siderne er der to ca. 1,0 m. dybe indgravninger eller skred (?). Lige udenfor S-højfod er nedgravet en kunstig rævegrav, som nok også har medvirket til et skred i denne side, men terrænet er dog også stærkt faldende her. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)