Maglehøigrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010306-42

Fredningsnr.
292727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj i have, 4 x 20 m; omsat med sten og terrasseret af gange; På toppen rund tjørnehæk og flagstang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Gaardens Have en stor, delvis omdannet Høi. I den østl. Side op imod Toppen er fundet et Bronzesværd. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1890 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Have, 4 x 20 m; omsat med Sten og terrasseret af Gange; paa Toppen rund Tjørnehæk og Flagstang.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i have; sneglegang til højtop. På højtop flagstang på granitsokkel, omgivet af stensætning. I højfod er der mod N, Ø og V en stensætning som et stendige. Store partier er uden bunddække p.gr.a. de skyggende træer og sneglegangen; erosion i gang flere steder. Mål: 5,4x21x20 m. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)