Eghøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-4

Fredningsnr.
282815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Eghøj", 3 x 15 m, stærkt forgravet og siderne, især øst og vest, stærkt afgravede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1845 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eghøi", stærkt afgraven. C.J.Thomsen skal for 40 Aar siden [1850] have gravet i Høien; der fandtes 2 Bronzesværd; den omslutter et stort Gravkammer, der ikke skal være helt udgravet. Det ene Sværd afgaves til Museet f.d.n.O. - I Museets Archiv opbevares (med Overskriften "Kæmpegraven i Herlev ved Frederiksborg") Grundtegning af en Høi, 66' i Diameter V-Ø, inde i Høien en rund Stensætning (Kreds) og Dækstene til et Gravkammer; s. for dette 2 lange Stene; paa den ene Mærket [et kors med et overskrevet v] og dertil bemærket:" 1 angiver, hvor Sværdene ere fundne". Tegningen er af Lunddahl. - Det er øiensynlig den samme Høi som Eghøi, hvis Eier meddelte mig, at de to Sværd vare fundne paa den ene af de 2 lange (nu bortførte) Stene (Indgang til Kamret). Bevoksning: 1982: Græs

1890 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eghøj", 3 x 15 m, stærkt forgravet og Siderne, især mod Ø og V, stærkt afgravede.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,8 x 22,0 x 21,0 m. Meget forgravet, især ved Ø-højfod og på V-højside; dog også på højtop. 2 store sten på S- og SV-højside. Rævegrave i højtop. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)