Freerslev Hegn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-19

Fredningsnr.
282836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til NST Langdysse. 0,3 x 10 x 6 m orienteret Ø-V. 7 spredte randsten rundt - dog ingen i V. 2 m S for dyssen ligger et par sten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske lav Højning med enkelte større Sten; antagelig Tomt af sløjfet Stengrav.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)