Sigerslevvester
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010311-3

Fredningsnr.
28272

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Diplom Runddysse, 8 m i diameter. Kammer af 3 bæresten, 1 dæksten. 5 randsten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1890 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, 23 3/4' i Diameter; lav Jordhøining. I Midten et kisteformet Kammer, som udgravedes af mig [V.Boye]. Det bestaaer af 2 Sidestene og 1 Endesten imod Øst, den vestlige Ende er aaben, den østl. Endesten staar skraat indad og mellem Sidestenene. Overliggeren er 6 7/12' l. V.-Ø. og 6' l. N.-S. samt forholdsvis flad. Ingen Bundstene, Kamret hviler paa gult Grus. Indvendig er det 4' l. (Ø-V.), 2 2/3' bredt ved den østl. og 2 5/12' bredt ved den vestl. Ende, samt 3 1/3' dybt. Næsten indtil Dækstenen var det fyldt med Jord og hovedstore Stene, hvorunder forekom større og mindre Flintstene og Flintskjærver. Oldsager og Livlevninger fandtes ei. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m i Diam. Kammer af 3 Bæresten, 1 Dæksten. 5 Randsten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 0,8 x 9,0 x 8,0 m. Kammer af 1 overligger og 3 bæresten; 5 randsten. Højens overflade er næsten helt trådt i stykker af Hereford-kreaturer. Kanten ved Ø, S og V er trådt i stykker og hele højen er under erosion. Desuden er en del løse mindre marksten lagt op på højen. Ingen hjemme på de nærmeste ejendomme. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bør genbesigtiges ved tilsynet. Bevoksning: 1982: Græs

1983 Dyrs aktivitet
Journal nr.: F550-766
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5051/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelser af kreaturer og ved pløjning. Bør indhegnes. Fortidsmindet er restaureret i 1986 ved SNS.

1986 Museal restaurering
Journal nr.: F550-766
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssens højfyld var blevet nedtrampet af kreaturer. Den udskredne højfyld blev fladeskovlet op på højen og udjævnet. Dyssens fredningssten blev placeret i anlæggets NV-lige hjørne og i de tre andre hjørner blev betonpæle opsat. En større løstliggende sten blev placeret som randsten mod vest. En hyld i kammeret blev fældet og højen blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)