Lundehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010314-4

Fredningsnr.
28288

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lundehøj", 5 x 25 m; østlige og nordlige side stærkt afgra- vet; mange rævegrave.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den på Nr.9. Øst for Vejen til Herløv, afsatte Sten bærer Navnet "Højsten" og skal efter Sagnet være bleven kastet af en Kæmpe fra "Lundshøj"..efter Herløv Kirke..Efter Højen har Gården Nr. 11 fået Navnet "Lundshøjgård". Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lundehøi", paa en Bakke, 22 1/3' høi, 88' i Diameter N.-S. Den østl. og nordl. Del er bortgraven, men Bunden ikke naaet. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lundehøj", 5 x 25 m; østl. og nordl. Side stærkt afgravet; mange Rævegrave.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 5,3 x 25,0 x 22,0 m. Stærkt afgravet i Ø- og N-siden; desuden er toppen meget forgravet og siderne meget ujævne. Stærkt tilgroet. Rævegrave mange steder i højen; spor af kunstige rævegrave, idet der ligger spredte småstykker af cementrør flere steder på højside. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)