Kjeldsholmgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010314-12

Fredningsnr.
292832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3,5 x 15 m, med sneglegang til top og stentrappe på østsiden. Ind i sydsiden er bygget en stensat grotte med luftkanal op igennem taget. Den (benyttes som kælder og) når ca. en fjerdedel ind i højen. (På højens noget flade top en jernstiver til en borttaget flagstang.) Højen ligger i have og er bevokset med træer, buske og græs.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven en stor Høi, hvori der nu af Stene er bygget et firkantet Rum. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1962 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3,5 x 15 m, med sneglegang til top og stentrappe på østsiden. Ind i sydsiden er bygget en stensat grotte med luftkanal op igennem taget. Den benyttes som kælder og når ca. en fjerdedel ind i højen. På højens noget flade top en jernstiver til en borttaget flagstang. Højen ligger i have og er bevokset med træer, buske og græs. J. 1103/62 om fredningen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I højen et moderne stensat hulrum med indgang fra S. Toppen flad. Ændringer i forhold til tidligere fredningsbeskrivelse: Hulrummet benyttes som hønsehus, luftkanal op igennem højen er tildækket, jernstiver til flagstang står ved østlige højfod, sneglegang er næsten ikke synlig mere og stentrappe på østsiden er væk. Ca. halvdelen af højens bunddække mangler p.gr.a. de skyggende træer og hønsene. Mål: 3,5x16x15 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)