Kongehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010314-22

Fredningsnr.
282818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Lystrup 34a (Lystrup skov, afd. 23 og 32) "Kongehøj", 14 meter i diameter, 1- 1,2 meter høj. Stærkt forgravet med 0,6 meter dybt krater. Højen fremtræder nær- mest som en cirkelformet vold. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diam., hvoraf nu kun en 1 m høj Bræmme af Randsten er tilbage.

1982 Tinglysning
Journal nr.: 4153/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal berejsning
Journal nr.: 4153/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongehøj", 14 meter i diameter, 1-1,2 meter høj. Stærkt forgravet med 0,6 meter dybt krater. Højen fremtræder nærmest som en cirkelformet vold. I skov. F.53-1809.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)