Torup Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090606-33

Fredningsnr.
381812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/10 1917 (Propr. Axel Jensen) Diplom Langdysse, 25 x 7 m, 1,10 m høj. I midten 4 bæresten af kammer. Toppen af 29 randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Långdös, inemot 25 m. l. i O-V, knappt 7 m. br.; ca. 1,30 m h., men höjdmåttet ej exakt på grund af terrängens beskaffenhet. Öfversta toppen, intill 0,60 m., af 29 relativt små randstenar synlig; en del af stenarna tydligen kullfallna, andre 9-10 stående; om fleras ställning kan intet sägas med säkerhet. Ungefär vid dösens midt, något närmare den södra långsidan, ses öfversta toppen, 10 á 40 cm, af 5 stenar, som torde utgöra sidostenar i en polygonal döskammare och måhända i en del af gången. Taksten saknas. Mellan sidostenarna, har tydligen för ej länge sedan gräfts en liten grop, ur hvilken uppkastat flintblandad jord. Den når ej kammarens botten; kammaren knappast någonsinn utgräfd. Utanför dösens antagna ändar finnas några stenar: måhända flyttade randstenar. Långdösen ligger i skog och är bevuxen med stora bokar. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 7 m, 1,10 m høj. I Midten 4 Bæresten af Kammer. toppen af 29 Randsten ses. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i skov. Tilgroet. Orienteret Ø-V. Der ses toppen af ca. 31 randsten, 11 i den sydl. langside 14 i den nordlige, vest og østende med hver 3 formodede randsten. Omtrent midt i dyssen ses resterne af et kammer, hvoraf ses toppen af 4 bæresten, 2 i øst og 2 i vest. Nedgravning på ca. 1,2 x 1,2 m, 0,5 m dyb, stødende ud til den sydlige langside. Mål: 1x25x7 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Maskinskade

Litteraturhenvisninger  (0)