Torup Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090606-34

Fredningsnr.
381811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 8 m i diameter. I toppen 4 sten af sprængt kammer; 5 randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Förstörd hög runddös eller måhända liten, nästan kvadratisk långdös. Antaglig diameter i SO-NV ca. 12 m., vinkelrätt däremot ca. 9 m. I dösens topp är toppen af 4 stenar, delvis med sprängytor, synlig: rester af kammare af oviss form. Öfversta toppen af 9 stenar synlig, där högens fot antagligen varit. Skogbevuxen i bokskog. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1917 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m Diam. I Toppen 4 Sten af sprængt Kammer. 5 Randsten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse i skov, tilgroet. Toppen af 8 randsten er synlige i en kreds. Midt i højningen resterne af et stenkammer. Består af 4 bæresten liggende i uorden. Mål: 0,7x8x8 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)