Kongedyssen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Allerød

Sted- og lokalitetsnr.
010403-1

Fredningsnr.
28298

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kortsøgning Ruteplanlægger
 
I Tokkekøb Hegn ligger ca. 15 mere eller mindre velbevarede dysser fra den tidlige bondestenalder. Den smukkeste af dem er uden tvivl den store "Dæmpegårds-" eller "Kongedysse" i skovens nordlige udkant, nær den gamle skovridergård. Den 45 lange og 13 m brede langdysse har to kamre, hvoraf navnlig det ene virker meget malerisk med sin vældige dæksten. Gravanlægget er omgivet af 51 randsten, der står som en regelmæssig indhegning hele vejen rundt. Navnet "Kongedysse" skyldes Frederik 7., som i 1859 lod sin livskytte, H.C. Jørgensen, foretage en udgravning af det mindste gravkammer. Der blev dog hverken fundet skeletter eller gravgaver, kun en enkelt mennesketand. Året efter udgravningen besøgte Frederik 7. selv stedet. Til minde om den begivenhed lod han indhugge sit navnetræk og datoen 30-5 1860 på en af randstenene. Bogstaverne LD, der er indhugget på den store dæksten, står for (grevinde) Louise Danner.
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1899 e.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (14)
1809 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af dyssen.

1859 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning i sydlige kammer. 1860 indskrift til minde om Fr. d. VII på en af randstenene.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Skoveridergaarden Dæmpegaard ligger den store Langdysse, som Professor I. Magnus Petersen har opmaalt og tegnet. Bevoksning: 1988: Græs

1912 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tyndnakket økse "fra dyssen" modtaget som gave.

1928 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af sydlige kammer og restaurering af dyssen.

1940 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Om adgangsforhold.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Dæmpegaard" en stor, velbevaret Langdysse, ca. 45 m l., ca. 13 m br. 22 oprejste Randsten i hver Langside, 5 for hver Ende. 2 Kamre.

1944 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Avisudklip.

1955 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Om bevoksning.

1956 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Om bevoksning.

1965 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det mindste kammer ligger i en ældre rundhøj, det største måler 2,25 x 1,45 m og er 1,40 m højt.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udaterede fotos.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Længde iflg. blå kort ikke eftermålt, vist lovlig stor. Bredden kun 9 m. (afskridtning). Antal randsten ikke optalt. To-faset opbygning: Syd-kammeret, kisteformet, af 4 bæresten og 1 dæksten, er centrum i en lille runddysse, 6 m. i tværmål og indtil 0,5 m. høj, omsat med små randsten (indtil mands byrde), hvoraf 12 er synlige. Uden om runddyssen og med længderetning modsvarende sydkammerets er langdyssen opført på en sådan måde, at nordkammerets afstand fra N-gavlen er identisk med sydkammerets fra S-gavlen. Nordkammeret, rektangulær stordysse af 4 bæresten og 1 dæksten, er omgivet af en lav, stenbygget høj med dimensioner modsvarende runddyssen om sydkammeret, men uden randsten. Øvrige område indenfor randstenene uden højning. Bevokset med 2 gamle birke ved sydgavl og 1 nær nordgavl. Iøvrigt græsdækket, men noget afslidt sine steder. Beliggende højt i terrænet på naturfredet areal af overdrevskarakter med højt græs og spredte træer. I god afstand skilles arealet fra områder med permanent græs af trådhegn. Lidt affald i S-kammeret kunne ikke fjernes uden rive. Affaldet i N-kammer fjernedes ved besigtigelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Trestjernet seværdighed, yderligere fremhævet af det naturfredede areal. Fodsti fra offentlig vej i N. Her bør skiltes! Bevoksning: 1988: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Genstande  (1)
Accessionsår: 1912
Genstandnummer: A 27198
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (2)
Simonsen,P.
Aarbog fra Frederiksborg Amt
1944

Thorvildsen,E.
Kultur og Folkeminder
1965