Hornbæk Plantage

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-18

Fredningsnr.
252945

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til ejer NST, NSJ: Høj. 1,0 x 10 m. En sænkning i hele toppen og ud mod N.
Undersøgelsehistorie

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Rundhøj, Diam. 8 m,H. 1/3 m, stor Nedgravning i Midten.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog knap en m høj.