Spidsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-31

Fredningsnr.
263015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 17 x 1,25 m. Fladt plateau på toppen der måler 12 m i diameter. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Privat udgravning
Museum Nordsjælland
Chr. Hansen og Husmand Jens Jensen foretog iflg. førstnævntes beretning i Helsingør Dagblad 20 år senere en privat udgravning i gravhøjen for at efterprøve, om det lokale sagn om en røverkule på dette sted havde noget på sig. Iflg. beretningen fandt de ”en Hvælving af Kampesten, 8 Fod lang og 6 Fod bred. I den vestre Ende stod to smaa Altere, ligeledes af Kampesten. Denne Hvælving var styrtet sammen, og derved er Hulen bleven dannet”.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 490/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Spidsbjerg" umiddelbart bag Gurre Kirke findes en Høj, ca 1 1/4 x 17 meter, med stor, flad Sænkning ved Midten, og flere andre Ujævnheder. Bevokset med et Par store Træer. Antagelig (Tomten af) en Gravhøj.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 17 x 1,25 m. Fladt plateau på toppen, der måler 12 m i diameter. I skov. F.53-1968.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)